Защо трябва да създавам профил?

Профилът ви ни помага да ви разпознаем и да комуникираме с вас.