எனது அழைப்பு இணைப்பு/குறியீடு வேலை செய்யாவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

நீங்கள் ஒரு அழைப்புக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவதாயின், அது பொருந்துகின்றதா என்று சரிபார்த்து மீண்டும் முயற்சிக்கவும். அழைப்புக் குறியீடுகள் எழுத்துருத்தட்டு உணர்திறன் கொண்டவயன்று.

அழைப்புக் குறியீடுகள் ஒரு தடவை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடியவையாகும். நீங்கள் வழங்கப்பட்ட குறியீட்டை ஏற்கனவே பயன்படுத்தியிருந்தால், தயவுசெய்து செயலியில் உள்ள “உள் நுழைக” பொத்தான் ஊடாக உங்கள்பயனர்பெயரைப் பயன்படுத்தி உள் நுழையுங்கள். உங்களுக்கு உங்கள் கடவுச்சொல்லை மீளமைக்க வேண்டும் என்றால், அதனை நீங்கள் இங்கே அல்லது செயலியில் “உள் நுழைக” பகுதியில் செய்யலாம்.

நீங்கள் ஒரு ஈமெயில் அல்லது அழைப்புக் குறியீட்டைப் பெறவில்லை என்றால், தயவுசெய்து உங்கள் மனித வள்ளத்தில்/பயன்கள் திணைத்து அல்லது TELUS Health One நிர்வாகியைத் தொடர்புகொள்ளவும், பதிவு செய்ய எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்வதற்கு.

நீங்கள் எமக்கு ஆதரவளிக்கும் உலாவிகளைப் (Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer 11) பயன்படுத்துவதையும் எந்தவொரு வடிவத்திலுமான தனிப்பட்ட உலாவலும் முடக்கப்பட்டிருப்பதையும் தயவுசெய்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.