நான் TELUS Health One க்குப் பதிவுசெய்வது எவ்வாறு?

TELUS Health One ஒன்றில் பதிவுசெய்வதுக்கு இரண்டு முறைகள் உள்ளன.

1. மின்னஞ்சல் அழைப்பு
நீங்கள் ஒரு மின்னஞ்சல் அழைப்பைப் பெற்றால், அதில் உள்ள இணைப்பைக் கொண்டு TELUS Health One கணக்கை உருவாக்க அந்த இணைப்பை பின்புறத்தில் பார்க்கவும்.

2. பதிவுக் குறியீடு
உங்கள் நிறுவனம் உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் பதிவுக் குறியீட்டையோடு, one.telushealth.com சென்று, பக்கத்தின் வலது மேல் முன்புறத்தில் உள்ள 'பதிவுசெய்க' என்பதைத் தெரிவுசெய்யவும். மாற்ற வழியாக, உங்கள் ஸ்மார்ட்ஃபோனில் Apple App Store அல்லது Google Play Store இலிருந்து இலவசமாக உள்ள TELUS Health One மொபைல் செயலியைப் பதிவிறக்கி 'பதிவுசெய்க' பகுதியில் பதிவுக் குறியீட்டை உள்ளிடுங்கள்.

மின்னஞ்சல் அல்லது அழைப்புக் குறியீட்டைப் பெறவில்லையென்றால், தயவுசெய்து உங்கள் மனித வளையத்துக்கு அல்லது TELUS Health One நிர்வாகியைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள் பதிவுசெய்வது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளவும்.

ஏற்கனவென்றால் பதிவுசெய்திருந்தால், உங்கள் ஸ்மார்ட்ஃபோனில் Apple App Store அல்லது Google Play Store இலிருந்து இலவச TELUS Health One மொபைல் செயலியைப் பதிவிறக்கி 'உள் நுழைக' ஐ அழுத்துங்கள். மாற்ற வழியாக, எமது ஆதரவளிக்கும் உலாவியொன்றில் (Firefox, Safari, Google Chrome அல்லது Internet Explorer 11) TELUS Health One சென்று உள் நுழையுங்கள்.

இன்னும் கேள்விகள் உள்ளனவா? ஒரு கேள்வி என்பதைச் சமர்ப்பிக்கவும்.