நான் எனது கடவுச்சொல்லை எவ்வாறு மாற்ற முடியும்?

உங்களுக்கு உங்கள் கடவுச்சொல் மறந்திருந்தால், நீங்கள் கிளிக் செய்ய முடியும் 'கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டது' பகுதியில் TELUS Health One உள்நுழைவு பக்கத்தில் உள்ள கடவுச்சொல் புலத்தை. அப்போது உங்கள் கடவுச்சொல்லை மீட்டொடுப்பதற்கான ஒரு இணைப்பைக் கொண்டு நாங்கள் உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புவோம். நீங்கள் இதைக் கிளிக் செய்தால், புதிய சாளரம் திறக்கப்போகின்றது என்பதும், அதில் நீங்கள் புதிய கடவுச்சொல் உள்ளிடலாம்.

நீங்கள் ஏற்கனவே TELUS Health One இல் உள்நுழைந்துள்ளீர்கள் ஆனால், புதிய கடவுச்சொல்லை விரும்பினால், அதை நீங்கள் அமைப்புகள் > கணக்கு அமைப்புகள் > கடவுச்சொல்லை மாற்றவும் என்பதன் மூலம் புதுப்பிக்க முடியும், அல்லது இந்த இணைப்பை பின்தொடருங்கள். புதிய கடவுச்சொல்லை உருவாக்குவதற்கு, ஏற்கனவே உள்ள கடவுச்சொல் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

ஒரு புதிய கடவுச்சொல்லை உருவாக்கினாலும், இணைய உலாவி பழை கடவுச்சொல்லை தொடர்ந்து சேமித்து வைத்திருக்கக்கூடும் என்பதை தயவுசெய்து அறிந்துகொள்ளுங்க்ள. மீண்டும் உள் நுழையும் போது ஏதேனும் முன்னைய கடவுச்சொற்கள் இருந்தால் அவற்றை நீக்கிவிட்டு புதிய கடவுச்சொலை கையினால் டைப் செய்யுங்கள்.

நீங்கள் எமக்கு ஆதரவளிக்கும் உலாவிகளைப் (Chrome, Firefox, Safari and Internet Explorer 11) பயன்படுத்துவதையும் எந்தவொரு வடிவத்திலுமான தனிப்பட்ட உலாவலும் முடக்கப்பட்டிருப்பதையும் தயவுசெய்து உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் பயனர்பெயர் மறந்திருந்தால், தயவுசெய்து எமது ஆதரவுக் குழுவைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.