ฉันจำเป็นต้องสร้างโพรไฟล์ด้วยเหตุใด

โพรไฟล์ของคุณช่วยให้เราระบุว่าคุณคือใคร และทำให้เราสามารถสื่อสารกับคุณ