Bakit ko kailangang gumawa ng profile?

Makakatulong sa amin ang profile mo na matukoy kung sino ka at makipag-ugnayan sa iyo.