Paano ko maa-access ang LifeWorks?

Para mag-log in sa LifeWorks, kailangan munang imbitahan ka ng iyong kumpanya o organisasyon. Maaaring bigyan ka nila ng alinman sa username at password na gamit ng kumpaya, o magpapadala sa iyo ng isang indibidwal na paanyaya upang magrehistro sa iyong email address.

Kung naka-rehistro ka na, pwede kang mag-download ng libreng LifeWorks mobile app mula sa Apple App Store o Google Play Store sa iyong smartphone at pindutin ang 'mag-Log In'. Bilang kahilili, bisitahin ang LifeWorks sa isa sa aming suportadong browser (Firefox, Safari, Google Chrome o Internet Explorer 11) at mag-log in.

Kung hindi ka pa binigyan ng mga detalye ng pag-login o paanyaya, mangyaring makipag-ugnay sa iyong mapagkukunan ng mga tao/Mga Benepisyo department o LifeWorks admin upang malaman kung paano mag-sign up.