Paano ko maa-access ang TELUS Health One?

Para mag-log in sa TELUS Health One, kailangan munang imbitahan ka ng iyong kumpanya o organisasyon. Maaaring bigyan ka nila ng alinman sa username at password na gamit ng kumpaya, o magpapadala sa iyo ng isang indibidwal na paanyaya upang magrehistro sa iyong email address.

Kung naka-rehistro ka na, pwede kang mag-download ng libreng TELUS Health One mobile app mula sa Apple App Store o Google Play Store sa iyong smartphone at pindutin ang 'mag-Log In'. Bilang kahilili, bisitahin ang TELUS Health One sa isa sa aming suportadong browser (Firefox, Safari, Google Chrome o Edge) at mag-log in.

Kung hindi ka pa binigyan ng mga detalye ng pag-login o paanyaya, mangyaring makipag-ugnay sa iyong mapagkukunan ng mga tao/Mga Benepisyo department o TELUS Health One-admin upang malaman kung paano mag-sign up.