Paano kung ang invitation link/code ko ay hindi gumagana?

Kung gumagamit ka ng invitation code, suriin kung tugma ito at subukang muli. Ang mga invitation code ay hindi case-sensitive.

Ang mga invite code ay isang-gamit lang. Kung ginamit mo na ang ibinigay na code mangyaring mag-log in dito gamit ang iyong username o sa pamamagitan ng button na "Login" sa app. Kung kailangan mong i-reset ang iyong password magagawa mo ito dito o sa pamamagitan ng seksyong “Login” sa app.

Kung hindi ka pa nakatanggap ng email o invitation code, mangyaring makipag-ugnay sa iyong mapagkukunan ng mga tao/Mga Benepisyo departament o tagapangasiwa ng LifeWorks upang malaman kung paano mag-sign up.

Mangyaring tiyakin na gumagamit ka ng isa sa aming suportadong browser (Chrome, Firefox, Safari at Internet Explorer 11) at na ang anumang anyo ng pribadong pag-browse ay naka-off.