Paano ko maa-access ang LifeWorks?

May dalawang paraan para mag-sign up sa LifeWorks.

1. Imbitasyon sa email:
Kung nakatanggap ka ng isang paanyaya sa email, sundin ang link sa email upang gumawa ng iyong LifeWorks account.

2. code ng pag-sign up
Kung ang iyong kumpanya ay mag-share ng sign up sa iyo, bisitahin ang login.lifeworks.com piliin ''mag-Sign up' sa itaas ng kanang bahagi ng page at i-enter ang code. Bilang kahalili, pwede kang mag-download nang libreng LifeWorks mobile app mula sa Apple App Store o Google Play Storesa iyong smartphone at i-enter ang invitation code sa 'mag-Sign up' seksyon.

Kung hindi ka nakatanggap ng email o invitation code, mangyaring makipag-ugnay sa iyong mapagkukunan ng mga tao/Mga Benepisyo department o tagapangasiwa ng LifeWorks upang malaman kung paano mag-sign up.

Kung nakapag-rehistro na, pwede mo ng i-download ang librengLifeWorks mobile app mula sa Apple App Store o Google Play Store sa iyong smartphone at pindutin ang 'mag-Log In'. Bilang kahalili, bisitahin ang LifeWorkssa isa sa aming suportadong browser (Firefox, Safari, Google Chrome o Internet Explorer 11) at mag-log in.