Tôi cần làm gì nếu liên kết/mã trên thư mời không hoạt động?

Nếu bạn đang sử dụng mã thư mời, hãy kiểm tra xem mã đã khớp hay chưa và thử lại. Mã thư mời không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Mã thư mời chỉ có thể được sử dụng một lần duy nhất. Nếu bạn đã sử dụng mã được cung cấp, vui lòng đăng nhập tại đây bằng tên người dùng của bạn hoặc thông qua nút "Đăng nhập" trên ứng dụng. Nếu cần đặt lại mật khẩu, bạn có thể thực hiện tại đây hoặc thông qua mục "Đăng nhập" trên ứng dụng.

Nếu bạn chưa nhận được email hoặc mã thư mời, vui lòng liên hệ với phòng Nhân sự/Phúc lợi của bạn hoặc quản trị viên của TELUS Health One để biết cách đăng ký.

Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng một trong các trình duyệt được chúng tôi hỗ trợ (Chrome, Firefox, Safari và Internet Explorer 11) và mọi hình thức duyệt web riêng tư đã được tắt.