Làm thế nào để tôi xác minh tài khoản của mình?

Tùy thuộc vào phương pháp đăng ký của bạn, bạn có thể được yêu cầu xác minh địa chỉ email của mình. Nếu đúng như vậy, bạn sẽ nhận được một email chứa liên kết.

Chỉ cần nhấp vào liên kết trong email, thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ mới yêu cầu bạn đăng nhập. Khi bạn đã đăng nhập, địa chỉ email của bạn sẽ được xác minh.