Tôi có thể đăng ký Lifeworks bằng cách nào?

Có hai cách để đăng ký Lifeworks.

1. Thư mời qua email:
Nếu bạn đã nhận được thư mời qua email, hãy truy cập theo liên kết trong email đó để tạo tài khoản Lifeworks.

2. Mã đăng ký:
Nếu công ty của bạn đã chia sẻ mã đăng ký với bạn, hãy truy cập login.lifeworks.com, chọn "Đăng ký" ở góc phía trên bên phải của trang và nhập mã đó. Hoặc bạn có thể tải xuống ứng dụng di động LifeWorks miễn phí từ Apple App Store hoặc Google Play Store trên điện thoại thông minh và nhập mã thư mời vào mục "Đăng ký".

Nếu bạn chưa nhận được email hoặc mã thư mời, vui lòng liên hệ với phòng Nhân sự/Phúc lợi của bạn hoặc quản trị viên của Lifeworks để biết cách đăng ký.

Nếu bạn đã đăng ký, bạn có thể tải xuống ứng dụng di động LifeWorks miễn phí từ Apple App Store hoặc Google Play Store trên điện thoại thông minh và nhấn "Đăng nhập". Hoặc bạn cso thể truy cập vào LifeWorks trên một trong các trình duyệt được chúng tôi hỗ trợ (Firefox, Safari, Google Chrome hoặc Internet Explorer 11) và đăng nhập.