Tôi có thể thay đổi mật khẩu bằng cách nào?

Nếu quên mật khẩu, bạn có thể nhấp vào "Quên mật khẩu" bên cạnh trường mật khẩu trên trang đăng nhập. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký TELUS Health One. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email có chứa liên kết để đặt lại mật khẩu. Khi bạn nhấp vào liên kết này, cửa sổ mới sẽ mở ra, bạn có thể nhập mật khẩu mới tại đây.

Nếu bạn đã đăng nhập TELUS Health One nhưng muốn cập nhật mật khẩu mới, bạn có thể vào mục Cài đặt > Cài đặt Tài khoản > Thay đổi Mật khẩu hoặc truy cập vào liên kết này. Để tạo mật khẩu mới, trước hết bạn sẽ cần phải xác minh mật khẩu hiện tại.

Xin lưu ý rằng sau khi tạo mật khẩu mới, có thể trình duyệt web của bạn vẫn lưu mật khẩu cũ. Khi đăng nhập lại, hãy đảm bảo xóa mọi mật khẩu được điền sẵn và nhập mật khẩu mới theo cách thủ công. 

Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng một trong các trình duyệt được chúng tôi hỗ trợ (Chrome, Firefox, Safari và Internet Explorer 11) và mọi hình thức duyệt web riêng tư đã được tắt.